KONTAKTI:

URED DIREKTORA

TEL: + 387 35 745 610

FAX: + 387 35 745 611

E –MAIL: selma.mesic@tuzla-airport.ba

SLUŽBE SAOBRAĆAJA

RUKOVODILAC SEKTORA SAOBRAĆAJA I TEHNIKE

TEL: + 387 35 745 610

FAX:  + 387 35 745 611

E –MAIL: mensud. brcaninovic@tuzla-airport.ba

ŠEF SLUŽBE PRIHVATA I OTPREME ZRAKOPLOVA, PUTNIKA, PRTLJAGA, ROBE I POŠTE

TEL: + 387 35 814 605

FAX: + 387 35 745 750

E-MAIL: edina.sisic@tuzla-airport.ba; opsmanagr@bih.net.ba

OPERATIVNI CENTAR:

TEL: + 387 35 814 605

FAX: + 387 35 745 750

MOB: + 387 61 201 218

E-MAIL: opcentar@bih.net.ba; tzlops@tuzla-airport.ba

ODJEL ZA PRIHVAT I OTPREMU PUTNIKA:

Vođa odjeljenja prihvata i otpreme putnika i prtljaga:

TEL: + 387 35 745 551

FAX: + 387 35 745 750

E-MAIL: aldijana.zubcevic@tuzla-airport.ba

Šalter za informacije i prodaju avio karata:

TEL: +387 35 302 400

E – MAIL: info@tuzla-airport.ba

Šalter za izgubljeni  / nađeni prtljag:

TEL: + 387 35 745 551

FAX: + 387 35 745 750

E – MAIL: lostandfound@tuzla-airport.ba

ODJELJENJE ZA PRIHVAT I OTPREMU ZRAKOPLOVA, PRTLJAGA, ROBE I POŠTE

TEL: + 387 35 814 605

FAX: + 387 35 745 750

E-MAIL:  handling@tuzla-airport.ba; ahmet.imamovic@tuzla-airport.ba

SLUŽBA SIGURNOSTI

RUKOVODILAC SLUŽBE SIGURNOSTI

TEL: +387 35 745 550

FAX: +387 35 745 611

E-MAIL: mehmedalija.selimovic@tuzla-airport.ba


PJ FUEL SERVICES

Voditelj PJ Fuel Services

TEL: + 387 35 814 605

FAX: + 387 35 745 750

E-mail: salko.cerkezovic@tuzla-airport.ba