ODLASCI Sri. 23. 01. 2019.

Destinacija Broj leta Planirano Status
Basel Mulhouse W64293 12:40
Malmo W64291 15:50

DOLASCI Sri. 23. 01. 2019.

Destinacija Broj leta Planirano Status
Basel Mulhouse W64294 16:45
Malmo W64292 20:45

ODLASCI Sri. 23. 01. 2019.

Destinacija Broj leta Planirano Status
Basel Mulhouse W64293 12:40
Malmo W64291 15:50

DOLASCI Sri. 23. 01. 2019.

Destinacija Broj leta Planirano Status
Basel Mulhouse W64294 16:45
Malmo W64292 20:45

NOVOSTI