Check – in

Check – in / registracija putnika na let – Wizz Air

Na aerodromu Tuzla šalteri za registraciju putnika (check-in šalteri) nalaze se u holu terminalne zgrade. Šalteri se otvaraju 135 minuta prije polijetanja zrakoplova a zatvaraju se 40 minuta prije polijetanja zrakoplova. Izlaz / gate se na Wizz Air-ovim letovima zatvara 30 minuta prije predviđenog polijetanja zrakoplova.

Za putnike koji su uplatili aerodromski check in:

Za registraciju putnika i prtljaga na let, na šalterima za registraciju putnik koji je uplatio aerodromski check-in je obavezan da preda validan putni dokument kako bi dobio kartu za ukrcavanje u zrakoplov (eng. boarding pass) sa kojim odlazi do naznačenog izlaza (eng. gate).

Za putnike koji su izabrali besplatni on – line check in (registracija za let preko interneta ):

Ako odaberete web prijavu na let, morate odštampati svoju kartu za ukrcaj i dati je na uvid na ulazu za ukrcaj uz svoje putne dokumente (pasoš i lična karta). Ako na putovanje nosite predati prtljag, morate se javiti na mjesto za predaju prtljaga najkasnije 40 minuta prije polaska vašeg leta.

Prijava na let putem interneta je dostupna od 30 dana do 3 sata prije zakazanog vremena polaska leta.

Za sve putnike koji koriste usluge Wizzair-a, ukoliko nisu izvršili online registraciju za let (web-check-in), isti su dužni izvršiti na šalteru Međunarodnog aerodroma Tuzla (uz određenu novčanu naknadu)

Važno za putnike sa posebnim zahtjevima ili potrebama:

Putnici s posebnim zahtjevima ili posebnim potrebama trebaju na prijavu na let doći 2 sata prije predviđenog vremena polaska ili možda nećemo moći pravovremeno dovršiti proceduru prijave na let da bi se putnik ukrcao.

Informacije za djecu od 2 -14 godina ( CHD )

Rezervacije za djecu u dobi od 2 do 14 godina (uključujući obje vrijednosti) vrše se kao rezervacije za djecu, ali djeca moraju sjediti na vlastitom sjedalu i platiti cijenu karte za odraslu osobu.

Wizz Air dopušta da djeca putuju zajedno, pod uvjetom da djecu prati najmanje jedna odrasla osoba (u dobi od 16 godina i starija) na 10 djece.

Djeca mlađa od 14 godina smiju letjeti samo ako su u pratnji odrasle osobe koja je navršila najmanje 16 godina i koja će preuzeti punu odgovornost za dijete.

Putnici u dobi od 14 i 15 godina smiju putovati bez pratnje, ali ne mogu biti odgovorni za drugog putnika mlađeg od 14 godina.

Rezervaciju za odraslu osobu treba izvršiti u okviru iste rezervacije kao i za dijete. Ako se mjesto za dijete rezervira odvojeno od odrasle osobe u pratnji, tada te dvije rezervacije moraju biti izvršene na isto ime i adresu korisnika.

Djeca starija od 14 godina na letovima Wizz Aira mogu putovati sama.

Informacije za bebu od 0 – 2 godine ( INF )

Bebe uzrasta do 2 godine mogu da putuju po cijeni naknade za bebu u krilu odrasle osobe koja ih prati. Jedna osoba može pratiti najviše jednu bebu. Naknada za bebu se može platiti putem interneta tokom postupka rezervacije ili preko pozivnog centra. Pored naknade za bebu, neće vam biti naplaćeni porez i naknada za rezervaciju.

Opšte odredbe: Odrasla osoba koja putuje sa bebom ima pravo da pored male ili velike kabinske torbe unese u avion dodatni lični predmet za dojenče koji ima dimenzije 40×30×18 cm.

Bebe moraju biti mlađe od 2 godine kako prilikom odlaznog, tako i prilikom povratnog leta. Ako beba napuni 2 godine nakon odlaska, a prije povratnog leta, mora se kupiti karta za sjedalo. Djeci starijoj od dvije godine neće biti dozvoljeno da putuju u krilu odrasle osobe koja ih prati.

Autosjedalica za bebu: Autosjedalica za bebu koja se postavlja suprotno od smjera vožnje i koja ima unutrašnji pojas može se unijeti u avion samo ako je kupljena karta za dodatno sjedalo na tom letu. Autosjedalica mora imati bravicu koja će omogućiti sigurno vezivanje sa pojasom za putnike.
Ako je autosjedalica unesena u avion, dodatno sjedalo se plaća po uobičajenoj cijeni tokom vršenja rezervacije ili putem pozivnog centra ako je rezervacija završena i potvrđena od strane kompanije Wizz Air.

Kada je u pitanju rezervacija putem interneta, prilikom unosa informacija o imenu i prezimenu putnika kao ime putnika treba upisati “INFANT”, a u polje predviđeno za prezime treba unijeti prezime putnika. Ako rezervaciju obavite putem interneta, kontaktirajte i pozivni centar putem telefona kako biste dostavili ime i prezime beb i potvrdili da će beba putovati u autosјedalici.

Ako je rezervisano dodatno sjedalo, dodatna dozvoljena težina prtljaga za bebe i naknada za bebe se ne primjenjuju.
Autosjedalice se ne mogu unijeti u avion kao kabinski prtljag bez kupljene karte za dodatno sjedalo.

Naknada za dojenče: Ako je cijena jednosmjerne karte za odraslu osobu koja prati bebu niža od 27 EUR, isti iznos će se primijeniti na naknadu za bebu. Ako je cijena jednosmjerne karte za odraslu osobu koja prati bebu viša od 27 EUR, naknada za bebu će ostati 27 EUR.

PRTLJAG / WIZZ AIR

Dopušteni prtljag:

Svaki putnik može ponijeti:

Jedan komad kabinskog prtljaga

Do 6 komada prijavljenog prtljaga od kojih ni jedan ne premašuje 32 kilograma

Duty free kupovine na aerodromu nakon sigurnosne provjere

Važno: Vaš će se prtljag pregledati na aerodromu!

Napomena: Naknade na aerodromu su MNOGO VEĆE nego ako rezervirate online.

PUTNICI BEZ PRIORITETA PRI UKRCAVANJU

Mogu unijeti samo jedan komad kabinskog prtljaga sa sobom

Mala ručna torba:
Ako je vaš kabinski prtljag veličine 42x32x25cm ili manji, možete ga unijeti u avion besplatno. On mora stati ispod sjedala ispred vas.

ili

Velika kabinska torba:
Ako je vaš kabinski prtljag veći od dimenzija male kabinske torbe, ali ne premašuje 56x45x25 cm, možete ga unijeti u avion uz naplatu naknade. On mora stati u gornji odjeljak. Morate ga moći postaviti u gornji odjeljak bez pomoći.

PUTNICI SA PRIORITETOM PRI UKRCAVANJU

Imaju pravo ponijeti 1 dodatni lični predmet uz malu ili veliku kabinsku torbu. Dodatni lični predmet može biti torbica, torba za laptop ili futrola za fotoaparat čije dimenzije ne premašuju 40x30x18 cm.
Ako putnik sa prioritetom pri ukrcavanju nosi 2 komada ručnog prtljaga koji premašuju maksimalne dimenzije dodatnog ličnog predmeta, potrebno je da čekira jednu od torbi uz uplatu odgovarajuće naknade.

Dodatak na veliku kabinsku torbu

Ako ste već platili veliku kabinsku torbu, ali vam je potrebno više prostora, možete – plaćanjem razlike u cijeni – veliku kabinsku torbu nadograditi u predani prtljag. U slučaju da niste sigurni u veličinu prtljaga koja vam je potrebna za putovanje, kupite veliku kabinsku torbu kada rezervirate let i uvijek se možete odlučiti na nadogradnju za predani prtljag do tri sata prije polaska. Ova opcija vam je dostupna na stranici dodatne usluge na wizzair.com ili preko pozivnog centra.

Muzički instrumenti

Putnici koji kupe veliki kabinsku torbu mogu u avion unijeti muzički instrument čija dužina nije veća od 80 cm. Druge dimenzije futrole ne smiju premašivati 45 x 25 cm. Primjeri takvih instrumenata su violine, viole, flaute, klarineti, trube, ukulele. Da biste provjerili veličinu, futrolu muzičkog instrumenta morate staviti u kalibracioni alat velike kabinske torbe: širina & dubina mora odgovarati, a visina mora biti manja od otprilike 1,5 puta dozvoljene visine. Putnik ne bi trebao imati nikakav drugi ručni prtljag osim malog muzičkog instrumenta. Nakon što se ukrcate, muzički instrument morate staviti u gornju ladicu. Muzički instrumenti koji ne odgovaraju gore navedenim dimenzijama moraju se prenijeti ili kao prijavljeni prtljag nakon plaćanja relevantnih naknada ili u avionu nakon dobijanja prethodnog odobrenja od Wizz Air putem pozivnog centra i plaćanjem dodatnog sjedala.

Osim toga, putnici mogu nositi besplatno sljedeće predmete:

 • kaput ili prekrivač
 • mobilni telefon
 • materijal za čitanje tokom leta
 • za djecu do dvije godine: hranu za vrijeme trajanja leta, sklopiva dječju nosiljku ili manju kolijevku
 • par štaka za ljude s fizičkim invaliditetom

Ako veličina ručnog prtljaga prelazi granice navedenog, prtljag će se transportirati kao predani prtljag naknada za prtljag će biti naplaćena.

Tečnosti u kabinskom prtljagu podliježu sljedećim ograničenjima koje je uvela vlada:

Tečnost je u spremniku maksimalnog volumena od 100ml

Svi spremnici za tečnost koji zadovoljavaju uvjet od 100 ml volumena se mogu staviti u providnu plastičnu kesicu od 1 litra, koja se može ponovo zatvoriti i koja je dimenzija 20 cm x 20 cm.

Plastičnu kesicu trebate odvojeno predati na sigurnosnu provjeru

Od vas će se na aerodromskom mjestu za sigurnosnu provjeru tražiti da uklonite svu tečnost koja ne zadovoljava gore navedene zahtjeve.

PREDATI PRTLJAG NA WIZZ AIR LETOVIMA

Zbog sigurnosnih mjera, Wizz Air neće prenositi prtljag ako njegov vlasnik nije u avionu (osim izgubljenog prtljaga).

Maksimalne dimenzije prtljaga za prolazak kroz tovarna vrata su:

Širina: 1.499 m
Visina: 1.194 m
Dužina: 1.715 m

Zbog zdravstvene i opće sigurnosti, težina jednog komada predanog prtljaga ne smije premašiti 32 kilograma.

Putnici imaju pravo da nose do 6 komada predanog prtljaga na letovima kompanije Wizz Air Ukraine (šifra aviokompanije WAU), ako masa svakog komada ne prelazi 23 kg. Zbir tri dimenzije svakog komada prtljaga (dužina, širina, visina) ne smije biti veći od 158 cm.

Putnikova je obaveza da odgovori na sve zahtjeve službenika obezbjeđenja ako je to potrebno. Ako se prtljag ne preveze jer putnik nije ispunio zahtjeve obezbjeđenja, Wizz Air neće biti odgovoran za bilo kakve prateće troškove.

Predani prtljag se, kad god je moguće, prevozi u istom avionu kao i putnik kome pripada. Ako se zbog sigurnosti, zaštite ili operativnih razloga odlučimo da ga prevezemo alternativnim letom, nećemo biti odgovorni za kašnjenje prtljaga. Da bi se izgubljeni prtljag vratio svom vlasniku u razumnom roku otpreme, prije predavanja za transport mora biti označen imenom putnika, inicijalima i adresom. Nije dozvoljen besplatni prtljag za dojenčad osim dječjih kolica / sklopivih dječjih nosiljki / automobilskih sjedalica za djecu (mogu se unijeti besplatno). Dječja kolica i invalidska kolica prijavljuju se s ostalim prtljagom i prenose besplatno samo ako i korisnik te opreme putuje.

Ako predani prtljag sadrži bilo koji od sljedećih predmeta, Wizz Air neće biti odgovoran ni za kakav gubitak, uništavanje, odgodu ili oštećenje takvih predmeta:

 • gotovinu, obveznice
 • nakit, plemenite metale, drago i poludrago kamenje
 • računar, kameru, videokameru, mobilni telefon i druge elektronske ili tehničke uređaje i njihove dodatke
 • službene, poslovne ili privatne dokumente
 • putne ili druge identifikacijske dokumente
 • ključeve
 • tečnost
 • lijekove
 • umjetnička djela i umjetničke predmete
 • lako kvarljivu robu

Neki aerodromi mogu imati daljnje restrikcije o predmetima koji se smiju nositi u ručnom i / ili predanom prtljagu. U takvim slučajevima, primjenjuju se odredbe aerodroma.