Dana 25.09.2017. godine obavljeno je potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala JP Međunarodnog aerodroma Tuzla d.o.o – I Faza

3910

SHARE