Javni Poziv

J.P. “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. daje u zakup sljedeće prostore u zgradi putničkog terminala: kancelarije, šaltere, salone, skladišta te djelove površina poslovnih prostora u skladu sa važećim cjenovnikom koji je dostupan na našoj web stranici.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti na telefonski broj : +387 35 365 120

SHARE