Vodić za medije

Sve medijske kuće želimo upoznati sa određenim pravilima i procedurama na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Međunarodni aerodrom Tuzla, predstavlja pogranično područje, koje podrazumijeva izvjesna ograničenja u kretanju.

Ukoliko želite posjetiti Međunarodni aerodrom Tuzla  svaka posjeta predstavnika medija prethodi obaveznu najavu dolaska putem dopisa mailom ili faksom, sa sljedećim podacima:

  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vrijeme snimanja (datum i sat)
  • ime, prezime i broj lične karte svih članova ekipe
  • kontakt telefon redakcije

Svaki zahtjev dužni ste poslati, najmanje 24 h ranije, na sljedeće adrese:

E-mail : security@tuzla-airport.ba

E-mail : opcentar@bih.net.ba

Fax: +387 35 745 750

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije molimo da kontaktirate sljedeći broj:

Telefon: +387 61 663 135