OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA JP „ Međunarodini aerodorm Tuzla „ d.o.o.

2081

Ovim putem želimo da upoznamo korisnike usluga Međunarodnog aerodroma Tuzla,da će se dana 24.04.2019. godine, održati  vježba ” Nesreca zrakoplova u krugu aerodroma ” te simulirati akcija gašenja zrakoplova  i spašavanja unesrećenih.

SHARE