Unapređenje infrastrukture na Međunarodnom aerodromu Tuzla

5148

Sistem prilaznih svjetala kategorije, CAT-I

Postojeći sistem prilaznih svjetala SALS dužine 420 m od praga PSS

(Simple Approach Lighting System – Jednostavni sistem prilaznih svjetala) potrebno je unaprijediti na sistem preciznih prilaznih svjetala kategorije CAT-I

Minimum potrebne horizontalne vidljivosti duž PSS potreban za slijetanje je trenutno 1000 m (RVR=1000 m) zbog tipa prilazne rasvjete koji je trenutno u upotrebi – SALS

iiiiNakon ugradnje novog preciznog sistema prilaznih svjetala kategorije CAT-I, dužine 900m od praga PSS minimum potrebne horizontalne vidljivosti duž PSS za slijetanja moguće je smanjiti na 550 m.

Osim smanjenja minimuma ugradnjom novog sistema prilazne rasvjete podići će se nivo pouzdanosti sistema za vizuelnu navigaciju kao i uopšteno sigurnost zračnih operacija noću i u uslovima smanjene vidljivosti (magla, snijeg, kiša itd.)

ppppPostojeći sistem prilazne rasvjete SALS: Dužina 420m od praga PSS, 24 pojedinačne svjetiljke, srednji intenzitet rasvjete – 100W, korištene lampe sa žarnom niti.

oooNovi precizni sistem prilazne rasvjete CAT-I:

Dužina 900m od praga PSS, 166 usmjerenih svjetiljki, visoki intenzitet rasvjete – 150W, korištene halogene lampe.

zzz

 

SHARE