Otvorenje Centra za Obuku Stručnog Osoblja JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o.

7009

JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o. objavljuje početak rada Centra za Obuku Stručnog Osoblja 

Dana 26.05.2017. godine u prostorijama Centra za Obuku Stručnog Osoblja JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o. održano je prvo zvanično predavanje na temu “SVIJEST O SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE – SAFETY AWARENESS”.

Prvom predavanju prisustvovali su kadrovi različitih profila koji će u budućnosti, a nakon sticanja odgovarajućih ovlaštenja i odobrenja, obavljati poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o.

Svojim prisustvom prvo predavanje su uveličale Selma Labendž, Izvršna direktorica za saobraćaj i tehniku i Edina Šišić, Rukovodilac sektora saobraćaja i usluga u zračnom prometu JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o.

Prvo predavanje je održala Mirnesa Selimović, koordinatorica SMS – a na JP “Međunarodni Aerodrom Tuzla” d.o.o.

SHARE