Projekat izgradnje carinskog skladišta za avio gorivo

5253

Projektni zadatak

 • Kapacitet tankova za skladištenje goriva 240.000 litara
 • Izrada betonske ploče i konstrukcije za natkrivanje rezervoara
 • Ugradnja elektronskih sondi za mjerenje količine/gustode goriva i prisustva vode
 • Podni utovar/istovar
 • Pumpne stanice za: Mlazno gorivo JET A-1, Avio benzin
 • Cjevovodi za povezivanje tankova, pumpi, filtera i cisterne
 • Plato za mobilni rezervoar 5-10 m3 za dizel gorivo BAS EN 590
 • Prostor za ostala ulja i maziva do 500 litara
 • Prostorni kapaciteti za smještaj radnika
 • Parking za tri avio utakača
 • Obezbjeđenje skladišta u vidu fizičke i tehničke zaštite
 • Protupožarni sistem i elaborati

Prostorni kapaciteti za osoblje Laboratorija

hhRezervoar za smještaj avio goriva

gg

Laboratorija za ispitivanje avio goriva

jj

SHARE