Vježba „Nesreća zrakoplova u krugu aerodroma“

3121

Dana 24.04.2019. godine na Međunarodnom aerodromu Tuzla održana je vježba „Nesreća zrakoplova u krugu aerodroma“. Kapetan zrakoplova je zahtijevao djelimičnu pripravnost uslijed problema na motoru broj 1, nakon čega je uslijedila potpuna pripravnost, a zatim i nesreća. Scenarijem vježbe simulirana je akcija evakuacije, spašavanja i trijaže putnika i članova posade i akcija gašenja požara na zrakoplovu.

Jedan od ciljeva vježbe je da se u skladu sa važećim izdanjem Plana aerodroma u vanrednim situacijama osigura uvježbanost i koordinacija postupaka sljedećih sudionika:

 • Aerodromskih službi,
 • Dežurnog medicinskog osoblja na aerodromu,
 • Jedinice prilazne i aerodromske kontrole leta Tuzla – JPAKL Tuzla,
 • Jedinice granične policije aerodrom Tuzla – JGP,
 • Vojne baze „Aerodrom Dubrave“,
 • Kantonalne uprave za civilnu zaštitu TK – KUCZ TK,
 • Vatrogasnih jedinica iz Živinica, Tuzle i Kalesije,
 • Službi hitne medicinske pomoći iz Živinica, Tuzle i Kalesije,
 • Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla – UKC Tuzla – priprema prostorija za zbrinjavanje unesrećenih,
 • Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona – MUP TK, PU Živinice, PU Tuzla i PU Kalesija,
 • Rudnika „KREKA“ i
 • Crvenog križa/krsta TK (CK Tuzla, Živinice i Kalesija).

Uz podršku Crvenog križa/krsta TK simulirana je nesreća zrakoplova sa 42 putnika. Akcijom evakuacije, spašavanja i trijaže putnika, utvrđen je sljedeći stepen ozljeda:

 • 10 sa težim povredama
 • 10 lakše povrijeđeno
 • 20 nepovrijeđenih
 • 2 „crnih“.

Ispred Aerodroma Tuzla se zahvaljujemo svim sudionicima koji su sudjelovali u vježbi i pokazali spremnost za slučaj vanredne situacije u krugu aerodroma.

SHARE